02 614 74 44

телефонски број

Брзи кредити до плата - како можат ...

Брзи кредити до плата - како можат да Ви помогнат во време на инфлација

Брзи кредити до плата - како можат да Ви помогнат во време на инфлација

Брзи кредити до плата - поим и карактеристики 

Пред да Ве запознаеме со предностите на услугата „Брз кредит до плата“, особено во сегашно време на инфлација, накратко ќе објасниме што претставува истата. Брзите кредити до плата се кредити кои најчесто се предвидени за навремено покривање на одредени тековни трошоци на клиентите, во случај кога има доцнење на платата, на пример. Овие кредити се карактеризираат со пониски лимити на одобрување, како и со кратки рокови на отплата. Целта на брзите кредити до плата е да им помогнат на клиентите да ги совладаат финансиските пречки во најбрзо можно време, со цел да се вратат во нормалниот животен ритам. 


Брзи кредити до плата - цел на кредитите во време на инфлација

Услугата „Брзи кредити до плата“ станува уште поважна во услови на висока инфлација и намалена куповна моќ на клиентите, какви што, за жал, се сегашните. Ќе наведеме неколку конкретни ситуации во кои брзите кредити до плата можат да Ви бидат најкорисни:
  1. Цел на брзи кредити до плата: Покривање на тековни трошоци при доцнење на платата - Како што веќе напоменавме, главната цел на услугата „Брзи кредити до плата“ е да им овозможи на клиентите да си ги покријат тековните трошоци при задоцнување на платата од страна на работодавачот. Имајќи ја предвид високата инфлација во последнава година, доцнењето на платите и не е така ретка појава. Со помош на брзите кредити до плата, клиентите имаат можност да ги подмират тековните трошоци додека пристигне следниот месечен прилив на средства. 
  2. Цел на брзи кредити до плата: Плаќање на високи сметки - Уште една тешка последица од инфлацијата е зголемениот ризик од неочекувано високи сметки. Зимските месеци се особено критични кога станува збор за високи сметки за струја и греење. Во случај кога не можете навремено да се справите со толку високи сметки, имате можност да ја искористите предноста на услугата „Брзи кредити до плата“. Овие кредити ќе Ви овозможат навремено да си ги подмирите сметките за да не останете без струја и греење, а до следната плата ќе можете веднаш да го исплатите и кредитот подигнат за оваа цел.
  3. Цел на брзи кредити до плата: Покривање на непредвидени трошоци - Понекогаш се соочуваме со трошоци кои е невозможно да се предвидат, како, на пример, трошоци за итно реновирање во домот, за поправка на возило, нов апарат за домаќинството и сл. Во такви ситуации, услугата „Брзи кредити до плата“ ќе Ви овозможи дополнителни финансиски средства токму кога најмногу Ви е потребно, а потоа ќе Ви остане само да си го исплатите подигнатиот кредит, со следниот прилив по основ на плата. 

Назад кон сите

Аплицирај за кредит
Прочитај повеќе
Подигнување брзи кредити до плата - зошто да се доверите на Креди Јес

Подигнување брзи кредити до плата - зошто да се доверите на Креди Јес

Подигнување на брзи кредити до плата од Креди Јес - Услови во корист на клиентот  Услугата „Брзи кредити ...

повеќе детали
Кои грешки да ги избегнувате при подигнување на брзи кредити до плата

Кои грешки да ги избегнувате при подигнување на брзи кредити до плата

Најчести грешки при подигнување на брзи кредити до плата Постојат неколку најчести грешки, кои би требало да се ...

повеќе детали
Креди Јес со целосно нови продукти

Креди Јес со целосно нови продукти

Креди Јес со задоволство Ве известува дека воведовме целосно нови продукти, како современо решение за сите Ваши ...

повеќе детали
Подигнување на брзи онлајн кредити на месечни рати

Подигнување на брзи онлајн кредити на месечни рати

Какви се предностите за Вас како клиент од подигнувањето на брзи онлајн кредити на месечни рати Првата предност за Вас ...

повеќе детали
Брзи онлајн кредити на месечни рати - што претставуваат

Брзи онлајн кредити на месечни рати - што претставуваат

Брзи онлајн кредити на месечни рати - кој ги нуди  Брзите онлајн кредити на месечни рати се нудат како услуга ...

повеќе детали
За секој прв кредит 0% камата

За секој прв кредит 0% камата

Креди ЈЕС нуди на сите нови клиенти да земат кредит со 0% камата. Точно така – враќаш толку колку што земаш, во ...

повеќе детали
Подигнување на брзи онлајн кредити на месечни рати - зошто да се доверите на Креди Јес

Подигнување на брзи онлајн кредити на месечни рати - зошто да се доверите на Креди Јес

Креди Јес Ви нуди навистина широк избор на брзи онлајн кредити на месечни рати. Брзите онлајн кредити на месечни рати ...

повеќе детали
Одговорност

и професионално кредитирање

Доверба

најдобри совети и грижа за Вас

Приоритет

Ваш прв избор за кредитирање

Брзина

кредит во најкус можен рок