02 614 74 44

телефонски број

Мрежа на филијали

Каде да нѐ најдете

Битола

Битола
Битола
Адреса: ул. Никола Тесла бр. 18

покажете на мапата

Телефон: 075 393 627
Работно време: Понеделник– Петок
08:30 - 19:00
Сабота
09.00 - 14.00
Битола 2
Битола 2
Адреса: ул. Васко Карангелевски, лам. 3, лок. 65

покажете на мапата

Телефон: 075 393 628
Работно време: Понеделник– Петок
08:30 - 19:00
Сабота
09.00 - 14.00

Велес

Велес
Велес
Адреса: ул. Архиепископ Михаил бр.1

покажете на мапата

Телефон: 075 335 641
Работно време: Понеделник– Петок
08:30 - 19:00
Сабота
09.00 - 14.00
 

Гевгелија

Гевгелија
Гевгелија
Адреса: ул. Маршал Тито бр. 131

покажете на мапата

Телефон: 075 393 624
Работно време: Понеделник– Петок
08:30 - 19:00
Сабота
09.00 - 14.00
 

Гостивар

Гостивар
Гостивар
Адреса: ул. Гоце Делчев бр. 56

покажете на мапата

Телефон: 075 374 466
Работно време: Понеделник– Петок
08:30 - 19:00
Сабота
09.00 - 14.00

Кавадарци

Кавадарци
Кавадарци
Адреса: ул. Илинденска бр. 111

покажете на мапата

Телефон: 075 386 467
Работно време: Понеделник– Петок
08:30 - 19:00
Сабота
09.00 - 14.00

Кичево

Кичево
Кичево
Адреса: бул. Ослободување бб

покажете на мапата

Телефон: 075 368 770
Работно време: Понеделник– Петок
08:30 - 19:00
Сабота
09.00 - 14.00

Кочани

Кочани
Кочани
Адреса: ул. Кеј на револуција бр. 9

покажете на мапата

Телефон: 075 353 968
Работно време: Понеделник– Петок
08:30 - 19:00
Сабота
09.00 - 14.00

Крива Паланка

Крива Паланка
Крива Паланка
Адреса: ул. Маршал Тито бр. 161

покажете на мапата

Телефон: 076 456 271
Работно време: Понеделник– Петок
08:30 - 19:00
Сабота
09.00 - 14.00

Куманово

Куманово
Куманово
Адреса: ул. Гоце Делчев бр. 43

покажете на мапата

Телефон: 075 330 956
Работно време: Понеделник– Петок
08:30 - 19:00
Сабота
09.00 - 14.00
Куманово 2
Куманово 2
Адреса: ул. III-та Македонска Ударна Бригада

покажете на мапата

Телефон: 075 353 948
Работно време: Понеделник– Петок
08:30 - 19:00
Сабота
09.00 - 14.00
Куманово 3
Куманово 3
Адреса: ул. Маршал Тито бр. 3

покажете на мапата

Телефон: 078 229 039
Работно време: Понеделник– Петок
09:30 - 17:30
Сабота
09.00 - 14.00

Охрид

Охрид
Охрид
Адреса: бул. Туристичка бр. 4

покажете на мапата

Телефон: 075 371 866
Работно време: Понеделник– Петок
08:30 - 19:00
Сабота
09.00 - 14.00

Прилеп

Прилеп 2
Прилеп 2
Адреса: Прилепски Бранители бр. 38

покажете на мапата

Телефон: 075 393 625
Работно време: Понеделник– Петок
08:30 - 19:00
Сабота
09.00 - 14.00
Прилеп
Прилеп
Адреса: ул. Кузман Јосифоски бр. 11

покажете на мапата

Телефон: 075 335 647
Работно време: Понеделник– Петок
08:30 - 19:00
Сабота
09.00 - 14.00

Ресен

Ресен
Ресен
Адреса: ул. Јосиф Јосифовски бр. 44

покажете на мапата

Телефон: 075 431 174
Работно време: Понеделник– Петок
09:30 - 17:30

Скопје

Скопје – Аеродром
Скопје – Аеродром
Адреса: бул. Јане Сандански Т.Ц Бисер

покажете на мапата

Телефон: 076 450 224
Работно време: Понеделник– Петок
08:30 - 19:00
Сабота
09.00 - 14.00
Скопје – Ѓорче
Скопје – Ѓорче
Адреса: ул. Ѓорче Петров бр. 71

покажете на мапата

Телефон: 075 353 964
Работно време: Понеделник– Петок
08:30 - 19:00
Сабота
09.00 - 14.00
Скопје – Центар
Скопје – Центар
Адреса: ул. Даме Груев бр. 3

покажете на мапата

Телефон: 075 315 796
Работно време: Понеделник– Петок
08:30 - 19:00
Сабота
09.00 - 14.00
Скопје – Чаир
Скопје – Чаир
Адреса: ул. Џон Кенеди бр. 5/2-6

покажете на мапата

Телефон: 075 335 649
Работно време: Понеделник– Петок
08:30 - 19:00
Сабота
09.00 - 14.00
 

Струга

Струга
Струга
Адреса: ул. Пролетерски Бригади бр. 48

покажете на мапата

Телефон: 075 393 641
Работно време: Понеделник– Петок
09:30 - 17:30

Струмица

Струмица
Струмица
Адреса: ул. Благој Мучето бр. 12

покажете на мапата

Телефон: 075 393 621
Работно време: Понеделник– Петок
08:30 - 19:00
Сабота
09.00 - 14.00

Тетово

Тетово
Тетово
Адреса: ул. Борис Кидрич бр. 88

покажете на мапата

Телефон: 075 305 828
Работно време: Понеделник– Петок
08:30 - 19:00
Сабота
09.00 - 14.00
Тетово 2
Тетово 2
Адреса: ул. Илинденска бр. 199

покажете на мапата

Телефон: 075 371 864
Работно време: Понеделник– Петок
08:30 - 19:00
Сабота
09.00 - 14.00

Штип

Штип
Штип
Адреса: ул. Ванчо Прќе ББ

покажете на мапата

Телефон: 075 335 648
Работно време: Понеделник– Петок
08:30 - 19:00
Сабота
09.00 - 14.00
Одговорност

и професионално кредитирање

Доверба

најдобри совети и грижа за Вас

Приоритет

Ваш прв избор за кредитирање

Брзина

кредит во најкус можен рок