Креди ЈЕС Ви нуди брзи и поволни кредити со флексибилни рати и без скриени трошоци.

crediyes-office

Продуктите на Креди ЈЕС се целосно прилагодени според потребите и можностите на нашите клиенти. Креди ЈЕС ви нуди брзи и удобни потрошувачки кредити со флексибилни рати и без скриени трошоци. Нашите критериуми за одобрување на кредит и висината на месечните рати се целосно прилагодени според потребите и финансиски можности на клиентите во Македонија

Какви кредити нудиме?

Кредит од 3 000 до 90 000 денари, со рок на отплата од 1 месец или потрошувачки кредит со повеќекратни плаќања до 11 месеци.

Колку пари можам да позајмам?

Кредит до плата со износ од 3 000 до 15 000 денари

Кредит до плата е краткорочен брз кеш кредит кој ви овозможува позајмување на пониска сума на средства до Вашата наредна плата. Речиси секогаш постојат непредвидени трошоци,ситуации кога платата предвреме ви е потрошена и немате средства до следната,тогаш вистинско решение за Вас е Креди ЈЕС кредит до плата. Само неколку минути се потребни да ја пополните онлајн апликацијата и да добиете брз одговор за статусот на Вашиот кредит.

Потрошувачки кредит на ратисо износ од 3000 до 90 000 денари и рок на отплата од 3 до 11 месеци

Потрошувачки кредити на повеќекратни месечни рати се готовински заеми за сите намени кои се целосно прилагодени за потребите на потрошувачите.Нашите клиенти сами го избираат и комбинираат бројот на ратите и конкретна сумата на кредитот.

За еден од нашите продукти, кредит до плата или потрошувачки кредит на рати аплицирај лесно онлајн на www.crediyes.mk или со лична карта во една од нашите филијали каде нашите вработени ќе Ви помогнат да одберете најповолен кредит прилагоден според Вашите потреби.

Top
/