Креди ЈЕС Ви нуди брзи и удобни кредити со флексибилни рати и без скриени трошоци.

Креди ЈЕС како дел од меѓународна компанија која постои и коректно работи на интернационалните пазари во Европа веќе 12 години, успешно започна со работа и во Македонија.

По добивање на решение издадено од Министерство за Финансии на Република Северна Македонија од 31.10.2019 Креди Јес активно започна со формирање на професионален тим за работа и отварање на мрежа на подружници во нашата држава.

Компанијата главно ќе се фокусира на два начини за продажба на своите продукти:

  • Онлајн

Брзо и лесно аплицирање за кредит на онлајн страната www.crediyes.mk .

  • Подружници

Лесна апликација во една од Подружниците на Креди ЈЕС

Креди ЈЕС ќеги нуди следните продукти:

  • Кредит до плата
  • од 3 000 до 15 000 МКД
  • со рок на отплата од 1 месец
  • Потрошувачки кредит
  • од 3 000 до 90 000 МКД
  • со рок на отплата од 11 месеци

Условите за кредит во Креди ЈЕС се целосно прилагодени според потребите и можностите на клиентите.

Мисија на компанијата е да нуди брзи и удобни потрошувачки кредити со флексибилни рати и без дополнителни такси и скриени трошоци.

Top /