Креди ЈЕС Ви нуди брзи и поволни кредити со флексибилни рати и без скриени трошоци.

Кредит за пензионери

Финансиско друштво Креди ЈЕС ја проширува својата понуда на кредитни продукти, со што кон досегашните типови на потрошувачки кредити го додаваме и кредитот за пензионери.

Нашиот нов продукт е создаден со цел да им понуди поддршка на повозрасните лица, како и да им даде можност за користење достапен кредитен продукт, целосно соодветен на нивните потреби.

Со кредитот за пензионери можете да аплицирате за износ од 3 000 до 90 000 МКД, со рок на отплата од 15 месеци.

Предности:

  • Пониски трошоци;
  • Подолг рок на отплата;
  • Пониски месечни рати;
  • Без ограничување на возраста;
  • Брз и лесен процес на аплицирање, со можност за поднесување онлајн аплликација, но и лично во нашите филијали.

Дозволете си да уживате во пензионерските денови без никакви ограничувања со Креди ЈЕС. Аплицирајте брзо и лесно, без дополнителни трошоци за апликација, со можност за подигнување на средствата на трансакциска сметка или во кеш.

Условите за аплицирање и одобрување на кредит во Креди ЈЕС се целосно прилагодени според потребите и можностите на клиентите.

Аплицирајте сега!

Top
/