Креди ЈЕС Ви нуди брзи и поволни кредити со флексибилни рати и без скриени трошоци.

Почитувани клиенти,

Поради моменталните законски промени и надградба на нашиот систем, би сакале да Ве информираме дека условите по основ на новите кредитни производи и потрошувачки договори ќе ги добиете во најбрзо можно време.
Во меѓувреме, сите уплати за Вашите активни кредити може да ги извршите преку една од нашите трансакциски сметки или лично во некоја од нашите подружници.

Top
/