Креди ЈЕС Ви нуди брзи и удобни кредити со флексибилни рати и без скриени трошоци.

Креди Јес ДОО Скопје е финансиско друштво кое работи врз основа на решение издадено од Министерство за Финансии на Република Северна Македонија 13-7340/4 од 31.10.2019 година.


Креди ЈЕС ви нуди брзи и поволни потрошувачки кредити со флексибилни рати и без скриени трошоци. Нашите критериуми за одобрување на кредитот и висината на месечните рати се целосно прилагодени според потребите и можностите на клиентите во Македонија.


Нашиот тим е составен од амбициозни и посветени вработени подготвени да Ве сослушаат и да Ви помогнат во секое време. Креди ЈЕС нуди неколку продукти што ќе ги задоволат Вашите индивидуални потреби. Тие се достапни во нашите подружници и
електронски на нашата веб страна www.crediyes.mk
Транспарентност, почит кон клиентите, квалитетна услуга и брзина се наш приоритет при секоја наша услуга.


Гаранцијата за квалитетот на нашите услуги  се огромниот број на клиенти кои постојано ги користат нашите продукти. Веќе 13 години кредитираме одговорно и транспарентно. Само во последните неколку години, Креди ЈЕС има издадено над 1.900.000.000 МКД во потрошувачки кредити.

Ќе ни биде задоволство да станете еден од многуте задоволни клиенти од големото семејство на Креди ЈЕС.

Top